Stavitel

Havárie vody klesly o pětinu

Na kanalizační síti bylo za 3 čtvrtletí letošního roku řešeno 2617 havárií (o 11 % méně). Nejčastěji se jednalo o havárie přípojek (1460) a také havárie řadů a stok (zděné stoky, trubní a tlakové).

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) vyrobily za 9 měsíců letošního roku 86,3 mil. m³ vody. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se jedná o pokles výroby o 3,3 %. Jedním z důvodů byla i mírná zima a tím i pokles velkých tekoucích havárií. Za tři čtvrtě roku 2013 vzniklo v Praze 1859 tekoucích havárií, což bylo o 438 méně než za stejné období roku 2012. Velký vliv má i snížení ztrát pitné vody, které klesly z 21,7 % na 20 %. K snížení ztrát vody přispívá pravidelný preventivní průzkum vodovodní sítě. Zaměstnanci PVK za letošních 6 měsíců prověřili 2124 km vodovodní sítě a odhalili 221 skrytých úniků. Průměrná denní spotřeba jednoho Pražana činí 109 litrů.


Za 9 měsíců roku 2013 řešily PVK 3319 havárií vodovodu, což je o 3 % méně než za stejné období minulého roku. Z celkového počtu havárií bylo 936 havárií vodovodních řadů, 488 přípojek a 1800 armatur (hydranty, šoupata a domovní uzávěry). Nejčastější příčinou vzniku havárie byla v 2317 případech koroze, 765 havárií vzniklo vlivem pohybů půdy a ve 37 případech došlo k cizímu zavinění. Nejvíce havárií zaznamenaly PVK v Praze 4 (775), Praze 9 a 10 (shodně 471) a Praze 5 (437). Nejzávažnější prázdninová havárie vznikla 23. července dopoledne v ulici Formánkova v Praze 8. Prasklý vodovodní řad o průměru 800 mm z roku 1965 zaplavil i několik ulic. Havárie přerušila dodávku pitné vody pro 50 tisíc obyvatel Střížkova, Proseku, Kobylis, Ďáblic a části Libně a Vysočan.

Z celkového počtu všech havárií přípojek bylo 1350 ucpávek. PVK také opravily nebo vyměnily 227 kanalizačních poklopů, což je o 31 % více než v roce 2012. V letošním roce bylo kamerovým systémem preventivně prověřeno 112 km stokové sítě (z toho přes 17 km kanalizace prohlédnutých pro zjištění povodňových škod). Při průzkumu odhalili a odstranili zaměstnanci PVK 32 havárií.