Stavitel

Informace o havariích vody

V zimním období v důsledku nepříznivých klimatických podmínek může docházet ke zvýšenému počtu havárií na vodovodech, proto PVK doporučují odběratelům se na tuto situaci připravit, a to prostřednictvím služby SMS INFO.

Registrovaní zákazníci jsou informováni o přerušení dodávky vody a mohou tak předzásobit svoji domácnost, kancelář či úřad pitnou vodou. Náhradní zásobování v mrazivém období je obtížnější, jelikož dochází při poklesu pod bod mrazu k zamrzání výpustných kohoutů u cisteren. Při velmi nízkých teplotách využívají PVK pojízdné autocisterny.


Pomocí sms získají zákazníci aktuální informace nejen o haváriích velkého rozsahu, ale také o plánovaných odstávkách vody a jiné důležité informace. Zákazníci se mohou registrovat na www.pvk.cz nebo přímo na nonstop zákaznické lince 840 111 112.

Pokud zákazníci zašlou prostřednictvím sms zprávu s textem VEOLIA na číslo 720 001 112, bude je kontaktovat operátor a provede rychlou a pohodlnou registraci služby SMS INFO přímo s naším klientem. Tato služba je vhodná i pro zákazníky, kterým handicap nedovolí přečíst si SMS zprávu ve svém mobilním telefonu. Potřebnou informaci mohou získat pomocí hlasových zpráv na mobilní telefon či pevnou linku. Hlasové zprávy mají možnost využívat i ti zákazníci, pro které je čtení SMS zpráv obtížné. Službu SMS INFO využívá téměř 21 000 Pražanů a po dobu existence služby rozeslaly PVK již 720 tisíc zpráv.