Stavitel

Jak cihly ovlivňují životní prostředí

Jako jediná mezi českými výrobci pálených zdicích prvků v ČR si společnost HELUZ nechala zpracovat Environmentální prohlášení o produktu.

Metodika, která umožňuje popsat a identifikovat dopady použití cihel na životní prostředí, zaujala svou unikátností a objektivitou i odbornou porotu veletrhu FOR ARCH 2013, která za ní společnosti HELUZ udělila hlavní cenu GRAND PRIX. Výsledky studie, ověřené nezávislým certifikačním orgánem, jsou veřejně dostupné.


EPD (z anglického Environmental Product Declaration), neboli Environmentální prohlášení o produktu, je soubor měřitelných informací o vlivu výrobku nebo služby na životní prostředí a to v průběhu jejich celého životního cyklu, tedy od samotného počátku výroby přes fázi použití produktu až po recyklaci či likvidaci. Mezi činitele, které se na datech utvářejících EPD podílejí, patří např. např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, eutrofizaci, rozrušování ozonové vrstvy apod. Všechny údaje musí být ověřitelné a finální dokument EPD obsahující tyto údaje musí být veřejně přístupný.

Informace pro EPD se zjišťují metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle norem ČSN ISO 14040-49 a mohou být ještě doplněny různými dalšími podstatnými relevantními údaji. Primárně však LCA zahrnuje a hodnotí vliv produktu na životní prostředí tzv. „od kolébky až po hrob“, přičemž využívá následujícího rozdělení:

ď’§ Tok dovnitř: suroviny a energie (tzv. Upstream processes): cesta produktu od kolébky k bráně (těžba surovin, rafinace, výroba polotovarů či chemikálií a energie pro výrobu, které se soustředí u výrobce, …)

ď’§ Hlavní fáze: výroba a expedice (tzv. Core processes): cesta produktu od brány k bráně (výroba konkrétních stavebních výrobků, jejich balení, paletizace apod.)

ď’§ Tok ven: hotové výrobky, jejich použití a likvidace (tzv. Downstream processes): cesta produktu od brány do hrobu (doprava k zákazníkovi, využití produktu, likvidace a to včetně vzniknuvších zbytků, odpadů a emisí).
Využití mezinárodně uznávané a platné metody analýzy životního cyklu (LCA) zaručuje systému EPD potřebnou objektivitu. Produkty a služby jsou v rámci EPD ještě rozděleny do několika kategorií, přičemž každá kategorie má svá pravidla a sjednocené zásady pro zpracování LCA, konkrétně pro sběr dat, metodologii, výpočty a vyhodnocení získaných výsledků. Díky tomu je zajištěna snadná porovnatelnost. Všechna EPD procházejí připomínkováním, schvalovacím procesem a ověřením, které provádí nezávislý akreditovaný ověřovatel. Možnost sledování environmentálních aspektů vede k neustálému zlepšování v jednotlivých fázích životního cyklu produktu a umožňuje snižování negativního vlivu na životní prostředí.

EPD si HELUZ nechal zpracovat především na děrované cihly pro nejširší stavební využití – pro nosné, nenosné a akustické zdivo. Mezi ně patří cihelné bloky HELUZ Family 50 určené pro jednovrstvé zdivo nízkoenergetických a pasivních domů a slovenských tzv. eurodomů. Environmentální ověření však zahrnuje celý sortiment pálených cihel, tedy deset hlavních obchodních značek: HELUZ Family broušené, HELUZ STI broušené, HELUZ STI, HELUZ plus broušené, HELUZ Plus, HELUZ P15 broušené, HELUZ P15, HELUZ broušené, HELUZ a HELUZ AKU. Nezávislým ověřovatelem byla VÚPS – Certifikační společnost, s.r.o. (certifikační orgán pro produkty č. 3013, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pro certifikaci Environmentálního prohlášení o produktu), která v současné době dokončila ověřování EPD i pro společnosti Rockwool a.s., Holcim (Česko) a.s. a Fatra, a.s.