Stavitel

Nová konstrukční možnost pro všechny koupelnové odtoky

Sprchy v úrovni podlahy zaručují architektonickou kvalitu a dostatečný prostor pro pohyb v koupelně. Jsou bezbariérové a vytvářejí jako spojitá obložená plocha důležitý designový prvek.

Jednotně až do posledního detailu působí podlaha s novým nástavcem pro všechny odtoky firmy Viega. Namísto původního roštu se zde používá nástavec s individuálním průtokem. Bez rámu se integruje do podlahové dlažby téměř bez výstupku.


Nástavec lze kombinovat se všemi druhy podlah. Rozmanité možnosti designu se nabízejí, například při použití dlaždic nebo přírodního kamene. Jelikož nový nástavec potřebuje konstrukční výšku pouze pět milimetrů, je možné i použití skleněné mozaiky.

Bez rámu
Prací produktových vývojářů firmy Viega bylo nakonec dosaženo opticky téměř jednotně obložené plochy. Díky jejich know-how se nový nástavec jako první na trhu obejde bez rámu. Odtok vody při tom probíhá úzkou štěrbinou mezi krytem a obkladem podlahy. Přes svou nepatrnou šířku zajistí dostatečný výkon 0,4 až 0,5 litrů za sekundu.

Pro firmu Viega představuje nový nástavec doplněk k sérii roštů Visign, která byla vyznamenána četnými oceněními za design. Je součástí programu koupelnových a podlahových odtoků Advantix, které se vyznačují sofistikovaným stavebnicovým principem. Patří sem, například také mimořádně ploché koupelnové odtoky s výškou vestavby pouze 62 příp. 70 milimetrů.