Stavitel

Osvětlení pro Sixtinskou kapli

Společnost OSRAM vybavuje Sixtinskou kapli v Římě novým systémem LED osvětlení. Po 500 letech bude nyní možné prohlížet si výjimečná umělecká díla při zcela jiném osvětlení, založeném na jedinečném nasměrování světla.

Systém, jenž je k uměleckým dílům mimořádně šetrný, umožňuje značně vyšší hodnoty osvětlení. Navíc ve srovnání se stávajícím osvětlovacím systémem spotřebovává o 60 % méně energie.

„Umělecké dílo klade na světlo ty nejnáročnější požadavky. Po jedinečném řešení osvětlení v muzeu Lenbachhaus v Mnichově jsou nyní stejně kvalitnímu osvětlení vystaveny i celosvětově známé fresky v Sixtinské kapli. OSRAM se tak stává expertem na integrované osvětlení splňující ty nejnáročnější požadavky,“ uvedl Peter Laier, ředitel pro technologie a člen výkonné rady společnosti OSRAM.


Od příštího roku bude Sixtinskou kapli homogenně osvětlovat přibližně 7000 LED zdrojů, které umožní ukázat umělecká díla novým způsobem. Barevné spektrum bylo přizpůsobeno pigmentům maleb s vysokou přesností a na vědeckém základě. Naprosto přesné vedení světla zajišťuje, že dílo je osvětlené jednotně a bez oslňování návštěvníků. Svítidla budou skryta pod okny, což zajistí, že světlo bude vysíláno ve stejném směru jako přirozené denní světlo. Až dodnes bylo možné dílo prohlížet pouze v závislosti na přístupu denního světla a jeho pozorování bylo ztíženo technologickými omezeními a nároky památkářů.

sistina testinstallation1

Aspekt konzervace znamenající ochranu uměleckých děl hrál během plánování projektu obzvláště důležitou roli. Nové LED řešení je značně šetrnější a citlivější než všechny alternativní umělé formy světla. Osvětlení o intenzitě přibližně 50 až 100 luxů (dříve 5 až 10 luxů) zajišťuje, že dílo lze jasně pozorovat, avšak s minimálním vlivem na jeho stárnutí.

Navíc je toto řešení hospodárnější než předcházející instalace. Ačkoliv úroveň osvětlení se několikanásobně zvýšila, očekává se, že spotřeba energie na osvětlení Sixtinské kaple se sníží o více než 60 %. Důvodem této úspory je nejen použití energeticky úsporných LED zdrojů, ale také plánování distribuce světla, které osvětluje kapli s vysokou přesností a zcela bez rozptylu.

Pilotní projekt má pracovní název LED4Art a je subvencován evropským subvenčním programem pro informační a komunikační technologii v rámci programu konkurenceschopnosti a inovace (PSP-CIP). Cílem je prokázat nové možnosti LED technologie, které se týkají energetické účinnosti a zvýšené kvality světla, a tím dosáhnout rychlejšího pronikání této technologie na trh. Společně s koordinátorem projektu, společností OSRAM, jsou dalšími zapojenými partnery Panonská univerzita z Maďarska, Institut de Recerca en Energia de Catalunya ze Španělska a projekční kanceláře Faber Technica z Itálie.

Martin Kocourek