Stavitel

Podpora oprav domovních olověných rozvodů v roce 2014

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK), doporučuje svým zákazníkům, kteří mají stále olověné vnitřní rozvody vody, využít národní program Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a požádat o dotaci na výměnu olověného potrubí.

Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti skončí 17. února 2014.


I když se v Praze nejedná o závažný problém, doporučuje PVK, aby vlastníci nemovitostí, kde se ještě nacházejí rozvody z olova, tyto rozvody vyměnili. PVK se v posledních letech zaměřuje na podrobný monitoring vody z pohledu obsahu olova. V roce 2013 nebyl při tomto monitoringu zachycen ani jeden vzorek vody, který by překračoval limit olova v pitné vodě, ani nový přísnější limit, který je 10 mikrogramů na litr vody.

V ČR se odhaduje, že ještě zhruba 5 % domů má olověné rozvody. I když jeho obsah lze snížit např. odpouštěním vody, nejjistější způsob, jak se tomuto riziku vyhnout, je nevyhovující rozvody vyměnit za nové, nezávadné. Neexistuje ani selektivní technologie úpravy vody, která by dokázala olovo z pitné vody u spotřebitele odstranit. Z toho důvodu existuje v České republice národní program na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). „Podpůrný program na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech (stavbách pro bydlení)“ byl zahájen v roce 2004. Podmínky pro udělení dotace a další informace lze nalézt na webovských stránkách MMR: http://www.mmr.cz.