Stavitel

Školení pro stavbyvedoucí

Téma: nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách


Seminář pořádá STUDIO AXIS dne 13. 2. 2014 v Praze a obsahem bude vedení stavby dle stavebního zákona, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem, bezpečnost a ochrana zdraví, dokumentace BOZ, zásady bezpečnosti pro práce ve výškách a výkopech a kontrola prací.

Program a on-line přihlášku najdete na: http://www.studioaxis.cz/