Stavitel

Soutěž International VELUX Award

Studenti architektury se mohou opět přihlásit do architektonické soutěže IVA 2014, jejímž námětem je práce s denním světlem.

 

 

Soutěž klade důraz na inovativní myšlení a neotřelé náměty: Denní světlo v hustě osídlených městských oblastech. Denní světlo a udržitelnost. Jak přepravovat a ukládat denní světlo? Denní světlo, voda a vítr. Denní světlo, zdraví a pohoda. Zpracování nejen těchto témat mohou čeští a slovenští studenti architektury přihlašovat do 3. března 2014.

Mezinárodní soutěž IVA (International VELUX Award) 2014, která letos slaví deset let své existence, nabízí studentům architektury z celého světa možnost poznávat a zkoumat denní světlo v architektuře v nejširším slova smyslu. O tom, že se jedná o aktuální téma, svědčí více než 3000 projektů přihlášených do soutěže v minulých ročnících. Jen v roce 2012 vybírala porota vítěze z 983 soutěžních návrhů z 59 zemí.


„Podíváme-li se na tisíce návrhů, které jsme obdrželi během předchozích pěti ročníků soutěže, je zřejmé, že téma Světlo pro budoucnost studenty inspirovalo k tomu, aby si kladli otázky, experimentovali a zkoumali. Pro nás jako společnost, která nabízí řešení, jak přivádět denní světlo do interiérů, je důležité, abychom podporovali toto myšlení a vedli dialog s budoucími generacemi architektů,“ říká Per Arnold Andersen, architekt a vedoucí Centra znalostí skupiny VELUX pro denní světlo, energii a vnitřní klima.

Pro účast v soutěži se studenti musí zaregistrovat, přičemž registrace probíhá na stránkách iva.velux.com do 3. března 2014. Termín odevzdání projektů je 2. květen 2014. Soutěž propaguje vynikající dokončené studijní projekty v jakémkoli měřítku od malých komponentů až po urbanistické kontexty či abstraktní koncepty a experimenty. Soutěžící si rozdělí odměnu v celkové výši 30 000 eur.

Pokyny k soutěži a podrobné informace o registraci a účasti najdete na adrese iva.velux.com a na Facebooku – www.facebook.com/InternationalVELUXaward.

Členové poroty zastupují celosvětový sektor v praxi působících i vyučujících architektů. Při jejich výběru je klíčová různorodost, dosažení rovnováhy mezi různými obory, věkovými kategoriemi, pohlavím a zeměpisnou polohou.

„Paleta témat na mě udělala silný dojem. Otázky týkající se světla v tolika různých podobách, role světla ve vodě, v písku, v paměti i světlo v nejnovějších technologiích, s tím vším se v projektech setkáváme. Počet přihlášených projektů je úspěchem této soutěže představující fórum pro zkoumání inovačních způsobů a významných otázek. Světlo je životně důležité pro každého a mnoha způsoby nadčasové,“ uvedla předsedkyně poroty Brigitte Shim, když porota v roce 2012 vybrala čínské studenty Bo Li a Ge Men z univerzity ETHZ ve Švýcarsku a udělila jim první cenu za jejich projekt Rezonance, paměť (Resonance, memory).

Studenti z českých a slovenských univerzit se do soutěže pravidelně zapojují, aby poměřili síly v mezinárodním kontextu. V loňském roce byly všechny jejich návrhy vystaveny v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, aby se s nimi mohla setkat veřejnost.

 

O soutěži International VELUX Award

Mezinárodní soutěž pro studenty architektury je pořádána každé dva roky, a to již od roku 2004. Hlavním tématem je Světlo pro budoucnost, v jehož rámci je možné podat soutěžní návrhy řešící například následující otázky:

• Koncepty se zaměřením na sílu slunce jako přirozeného zdroje světla a energie
• Přínos denního světla k vizuální kvalitě a vnitřnímu prostředí
• Příležitosti a úskalí, které představuje denní světlo při renovaci budov. Jak používat denní světlo k přeměně domova, pracoviště.
a veřejného prostoru na zdravější a udržitelnější prostředí
• Jak architektura a denní světlo může podněcovat interakci mezi prostorem a lidmi
• Denní světlo ve vztahu k lidskému zdraví a pohodě
• Abstraktní koncepty, jako jsou denní světlo a hmota, jas a tma, sluneční a měsíční svit, den vs. noc, uvnitř vs. venku

Soutěž není omezena na výrobky společnosti VELUX, je určena pro jednotlivce nebo týmy ze všech zemí světa. Všichni studenti nebo studentské týmy musí mít podporu a svolení k účasti od vyučujícího na škole architektury. Celková peněžní výhra je 30 000 eur. Porota vybere několik výherců cen a čestného uznání. Po slavnostním vyhlášení vítězů v říjnu 2014 budou všechny projekty vystaveny na stránkách iva.velux.com.

Šárka Augustinová