Stavitel

Variabilní řešení pro komerční budovy

Společnost Lindab s. r. o. ve své divizi Profil již několik let poskytuje funkční a prostorově variabilní řešení pro investory komerčních budov, kteří své stavby potřebují zrealizovat velmi rychle.

Technologie výstavby z tenkostěnných ocelových skeletů se dá s výhodou aplikovat pro výstavbu malých a středních administrativních objektů a prodejen. Celková doba realizace činí v průměru pouhých 19 týdnů: z toho zhruba měsíc zabere technická příprava, 12 až 15 týdnů pak samotná výstavba. Variabilita dispozičního řešení s malou tloušťkou nosných stěn splňuje požadavky investorů na prostor a funkčnost budovy. Lehké skeletové stavby umožňují použít celou řadu fasádních systémů – od klasických kontaktních fasád s omítkou po provětrávané fasády na bázi fasádních kazet, trapézových plechů, obkladů z minerálních, cementotřískových a dalších panelů.


Pavel Růna, jednatel a ředitel divize Profil společnosti Lindab s. r. o., k výstavbě komerčních budov s využitím systému LINDAB STAVBY uvádí: „Za dobu více než deseti let, po kterou v tomto segmentu působíme, jsme již realizovali široké spektrum staveb – od prodejen až po kanceláře. Častým požadavkem investorů, pro který se právě LINDAB STAVBY skvěle hodí, je propojení prodejny s kancelářemi a technickým zázemím. Spolu s kvalitou stavebních komponentů z prvotřídní švédské oceli je často tím nejdůležitějším, co investor při svém rozhodování zohledňuje, rychlost výstavby. Té dosahujeme díky tzv. suchému procesu bez použití vody, která je běžná např. při zdění. Mokrý stavební proces používáme pouze na betonáž základové desky a podlah. Lehká ocelová konstrukce stavby, fasáda, zastřešení, odvodnění i vzduchotechnické potrubí – to vše je z prvků Lindab. Díky tomu, že se jedná o stavebnicový systém, vyráběný na míru, jsou komerční budovy od Lindabu nejen ekonomické, ale i ekologické vzhledem k minimu odpadu při výstavbě. A navíc dosahují parametrů pro nízkoenergetické stavby.“

Typickou ukázkou výstavby Lindabu pro jednoho komerčního investora je realizace čtyř prodejen střešních krytin pro firmu První Chodská a její sesterskou společnost DACH Pučery, která probíhala postupně od roku 2002 (První Chodská v Plzni, První Chodská v Klenčí pod Čerchovem, První Chodská v Plané u Mariánských Lázní a Dachpark v Pučerech. Jedná se o přízemní objekty se sedlovou střechou, založené na železobetonové základové desce. Půdorysná plocha staveb se pohybuje od 175 až do 375 m2. Objekty mají vždy prodejnu v přední části, ve druhé polovině jsou umístěny kanceláře vedoucího, prodejců, odbytu a technického zázemí včetně příručního skladu. Pro výstavbu byla využita bezúdržbová technologie LindabConstruline s nosnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových profilů, doplněných minerální vlnou a deskami opláštění, s fasádou a zastřešením z trapézových plechů Lindab. Nosná konstrukce obsahuje obvodové nosné stěny z profilů se štěrbinami RY/SKY šířky 170 mm pro minimalizaci tepelných mostů, vnitřní nosné stěny z profilů Lindab C a U šířky 120 mm, konstrukci střešních příhradových vazníků z profilů Lindab tvaru C a U. Konstrukce je dále doplněna střešními latěmi Lindab S7 45, latěmi interiérové předstěny obvodových stěn a vnějšího roštu fasády. V prostoru prodejny je podhled proveden z bílého trapézového plechu Lindab. Jako střešní krytina je použit červený trapézový plech Lindab LTP20, doplněný elegantním odvodněním LindabRainline v bílé barvě. Obvodové stěny jsou na celou tloušťku konstrukce vyplněny minerální vlnou 170 mm. Dalších 45 mm vlny je ve vnitřním vodorovném roštu. Z interiérové strany je aplikována parozábrana a vnitřní opláštění ze sádrovláknitých desek Fermacell. Vnější líc konstrukce je opláštěn OSB deskami. Pro všechny čtyři prodejny byla zvolena provětrávaná fasáda s roštem z latí Lindab S7 25 a svisle orientovaným stěnovým trapézovým plechem Lindab LVP20 v bílé barvě. Okna byla oplechována červeným lakovaným plechem, aby tak dotvořila vzhled budov ve výrazných firemních bíločervených barvách společnosti.

Kvalita prodejen od Lindabu je postupně prověřována časem. Jejich investor je s realizacemi spokojený: ”Variabilnost, suchá montáž a rychlost výstavby i dobrá komunikace s dodavatelem byly hlavními výhodami, proč jsme se rozhodli právě pro Lindab,” shodují se zástupci firem První Chodská a DACHPARK. ”Kladli jsme si jen otázku, zda stavby prodejen při tak velké rychlosti realizace budou dostatečně kvalitní, aby zvládaly vysokou celoroční návštěvnost našich zákazníků. Tyto obavy se však ukázaly jako liché. Na žádné z prodejen zatím podstatnější opotřebení není znát,” dodává Martin Gombár ze společnosti DACHPARK.