Stavitel

Wolf se připojil k Nové zelené úsporám

Společnost Wolf Česká republika má v rámci programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám 2013 zaregistrováno celkem 11 svých výrobků, na jejichž pořízení lze dotaci využít. Jedná se o několik typů solárních kolektorů a tepelných čerpadel.

 

 

Program Nová zelená úsporám 2013 je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech. Cílem je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.


Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, kteří mohou získat dotaci na pořízení výrobků ze schváleného seznamu výrobků a technologií. Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií mají zajistit minimální standard kvality jak poskytovaných služeb, tak výrobků a technologií zapojených do programu.

Wolf Česká republika, dodavatel energeticky úsporných systémů v oblasti vytápění, větrání a klimatizace, má v programu Nová zelená úsporám 2013 zaregistrovány čtyři solární kolektory a sedm typů tepelných čerpadel.

Wolf topson solar

 

Seznam registrovaných výrobků Wolf Česká republika v rámci programu MŽP Nová zelená úsporám 2013:

Plochý solární kolektor CFK-1 SVT569
Plochý solární kolektor TopSon F3-1 SVT614
Plochý solární kolektor TopSon F3-Q SVT628
Vakuový trubicový kolektor CRK-12 SVT629
Tepelné čerpadlo BWL-1-10A SVT765
Tepelné čerpadlo BWL-1-14A SVT767
Tepelné čerpadlo BWS-1-06 SVT768
Tepelné čerpadlo BWS-1-08 SVT769
Tepelné čerpadlo BWS-1-10 SVT770
Tepelné čerpadlo BWS-1-12 SVT771
Tepelné čerpadlo BWS-1-16 SVT772