Stavitel

Z průzkumu spokojenosti uživatelů s kvalitou oken

Asociace českých výrobců otvorových výplní realizovala Průzkum spokojenosti uživatelů s kvalitou otvorových výplní. 88 procent respondentů, kteří plánují výměnu oken, považuje zemi původu oken za důležitou.

 

 

38 procent respondentů uvedlo, že vědí, odkud pocházejí jejich okna. Polovina z nich však zaměňuje dodavatele svých oken a jejich skutečného výrobce a zemi původu…


Přes sedm set respondentů odpovídalo na otázky, jejichž cílem bylo zjištění spontánní spokojenosti uživatelů s novými okny – s jejich kvalitou a procesem výměny, stejně jako zjištění obecného povědomí o značkách a výrobcích oken. Kvantitativní výzkum byl doplněn kvalitativním průzkumem focus group.

Uvádíme některá zjištěná data:

Hlavním faktorem pro výběr dodavatele oken je cena, i když nejlevnější nabídka budí podezření. Preferovaná je dodávka oken s výměnou od jedné firmy – dodavatele. Zákazníci často nerozlišují výrobce a montážní firmu.

Co se původu oken týče, respondenti by uvítali označení oken zemí výroby. To by s velkou pravděpodobností zvýhodnilo české výrobce. Země původu oken je totiž pro 88 % respondentů, kteří plánují výměnu oken, důležitá. Německá okna jsou vnímána jako kvalitní, ale drahá, česká okna byla hodnocena nejlépe v poměru cena/výkon, polská okna negativně z hlediska kvality (na čemž má zajisté také svůj podíl medializace problematických produktů z Polska).

Hlavním informačním zdrojem o oknech je internet, velkou váhu mají také reference – optimálně možnost kontaktovat někoho, kdo má s okny daného výrobce osobní zkušenost.

Zajímavé informace uvedla část respondentů, kteří okna v nedávné době měnila. Jako zemi, odkud pochází dodavatel jejich oken a tím také jejich okna, uvádějí primárně Českou republiku, následuje Německo, Slovensko, Finsko, Holandsko a Francie. Zajímavá je v tomto výčtu absence polských oken, což vzhledem k dovozu polských oken do ČR není pravděpodobné. Respondenti totiž dosti často vnímají polská okna prodaná českou firmou jako okna česká nebo nemají přesnou znalost o původu oken. Vzhledem k problematickému vnímání polských výrobců v ČR je také možné, že prodejci oken nechtějí Polsko jako zemi původu uvést. 38 % respondentů sice uvádí, že ví, z jaké země je výrobce jejich oken, avšak téměř polovina těch, kteří si pamatují jméno výrobce svých oken, považuje za výrobce pouze dodavatele – obchodníka, který s kvalitou výroby a jejím místem nemá nic společného.

 

Michael Kafka, tajemník AČVOV