Technologie

Správa objektu Nadace ABF s využitím aplikace Bim.Point

Sídlo Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí v Praze funguje jako školicí centrum České stavební akademie. Své rozmanité prostory rovněž nabízí i k pronájmu pro odborná setkání, obchodní jednání, pro konferenční, výstavní a jiné akce. Správa takové budovy má tedy logicky svá specifika a konkrétní požadavky. Nadace se nyní, v souladu se svým zaměřením definovaným v jejím samotném názvu, rozhodla zajistit správu svého objektu s využitím informačního modelu budovy – BIM.

Jedním z iniciátorů tohoto kroku byl předseda správní rady Nadace Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., který působí i jako předseda správní rady ČVUT nebo prezident SIA ČR a v metodě BIM vidí budoucnost. Zaujala ho možnost spravovat budovu Nadace pomocí aplikace Bim.Point, která využívá postupy informačního modelu budovy, a od přání k realizaci byl jen krůček. 

Obr. 1: Panoramatické prohlížení prostor

Bim.Point je webový on-line nástroj pro efektivní práci se všemi informacemi o budově nebo stavbě během celého životního cyklu budovy. Je určen všem, kteří potřebují pracovat s daty o budově a jejími prvky, zejména vlastníkům a správcům budov. Podnět pro vývoj aplikace Bim.Point vznikl při spolupráci s kanceláří di5 architekti inženýři. Autory aplikace jsou architekti a stavaři, kteří tento nástroj vyvíjejí na základě dvacetiletých zkušeností s přípravou a provozem staveb. Tým, který je přímým vývojářem aplikace, se rozrostl o programátory. 

Bim.Point je technologicky nezávislý na komerčních licencích – výměna a sdílení dat a údajů o stavbě probíhá pomocí otevřeného souborového formátu IFC jen prostřednictvím webového prohlížeče. Byl vyvinut pomocí open source technologií a je zcela nezávislý na softwaru, ve kterém byla data projektu vytvořena.

Programy jako například Revit a obdobné BIM aplikace, které jsou určeny k tvorbě BIM modelů, jsou poměrně náročné jak na hardwarové požadavky, tak na dovednosti uživatele. Na druhé straně na trhu existují různé druhy jednoduchých 3D prohlížeček, které umožňují prohlížení 3D modelu (geometrie), ale tím jejich praktické využití končí. Další skupinou nástrojů jsou CAFM a DMS systémy, které slouží pro facility management a správu dokumentů, ale ty většina neumí efektivně pracovat s 3D daty. Bim.Point umožňuje využívání BIM modelů naplno a navíc intuitivně.

Obr. 2–4: Zobrazení BIM modelu v nástroji Bim.Point

Obr. 2–4: Zobrazení BIM modelu v nástroji Bim.Point

Obr. 2–4: Zobrazení BIM modelu v nástroji Bim.Point

Bim.Point lze využít ve všech fázích životního cyklu budovy. Architektovi poskytuje cestu, jak zprostředkovat data klientovi, funguje jako nástroj pro kontrolu výstupů i jako nástroj pro komunikaci s klientem a sledování vývoje projektu. Pro dodavatele představuje komunikační kanál s investorem, umožňuje řešení reklamací a poruch, archivuje inteligentní dokumentaci skutečného stavu, umožňuje sdílení dat projektu, přičemž tato data jsou soustředěna na jednom místě, a všichni pracovníci zapojení do systému tak používají stejné a aktuální podklady.

Vlastník či provozovatel objektu má prostřednictvím Bim.Pointu věci pod kontrolou. Data o objektu jsou kdykoliv přístupná, strukturovaná, „uklizená“ a přehledná, což významně šetří čas při jejich dohledávání a eliminuje rizika chyb zapříčiněných nedbalostí a lidským faktorem.

Bim.Point není náročný na hardware. Nic se neinstaluje na PC. Jedná se o web cloud, sdílené on-line řešení. Uživatel potřebuje jen internetové připojení, webový prohlížeč a přístupové heslo do aplikace.

Bim.Point v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství
Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství neměla dokumentaci stávajícího stavu zpracovanou v BIM, proto bylo prvním krokem její pořízení. BIM, tedy informační model budovy je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování a provoz po dobu jeho užívání a umožňuje efektivní předávání informací mezi všemi účastníky stavebního procesu. Z dostupných podkladů v papírové i digitální 2D formě a z informací získaných během několika obhlídek zpracovali vývojáři z kanceláře di5 architekti inženýři pasport budovy v BIM. Již v průběhu zadávání dat do modelu se přihlíželo k tomu, jaké informace o jednotlivých prvcích bude potřeba evidovat.

Pro představu o podrobnosti – do informačního modelu byla zanesena data např. o kotlech, videoprojektorech a dalších provozně důležitých zařízení. Kromě 3D geometrie a polohy jednotlivých zařízení v objektu poskytuje BIM model rovněž aktuální (uživatelem zadané) informace pro potřeby facility managementu – typ kotle, jméno zodpovídající osoby, datum provedení posledního servisu, datum poslední platné revize a termín, do kdy má být provedena revize příští, to vše včetně kontaktu na servisní nebo revizní firmu. K prvku je připojeno PDF (nebo i jiné formáty – např. jpg, doc, xls) s manuálem k obsluze nebo kopie zprávy o revizi. Všechny tyto informace jsou v prostředí Bim.Pointu uspořádány na uživatelsky volitelných kartách. Tímto způsobem je přehledně zpracována databáze všech dokumentů budovy.

Správce budovy si pochvaluje nové způsoby komunikace se servisními firmami, které mu Bim.Point umožnil. S pracovníkem servisní firmy diskutují přímo u počítače nad 3D modelem, což je rychlejší a pohodlnější. Bim.Point není pouze prohlížečka 3D modelu, ale umožňuje tabulkový databázový přístup ke všem parametrům prvků. Pracovníci servisu tak v digitální formě zkontrolují všechny dostupné revize, zjistí, kdy proběhla poslední údržba, výběrový seznam vyexportují do xls tabulky, se kterou mohou dále pracovat.

Obr. 5: Vizualizace velkého sáluObr. 6: Vizualizace vstupu do objektu

Prostory centra jsou nabízeny k pronájmu jako zasedací a školicí místnosti. Pro potenciálního zájemce umožňuje informační model atraktivní virtuální prohlídku toho, jak aula, konferenční sál nebo galerie reálně vypadají. Tuto funkci Nadace ještě plně nevyužívá, ale je v plánu umístit na webové stránky QR kódy pro jednotlivé prostory. Načtením QR kódu pomocí smartphonu s gyroskopem (pohybovým sensorem) se ocitnete uprostřed místnosti, následným otáčením telefonu se na displeji otáčí panoramatický obraz místnosti a zájemce si zvolené prostory může opravdu důkladně prohlédnout. Tuto funkci můžete vyzkoušet po načtení QR kódu na obr. 1 nebo na http://panorama.enscape3d.com/view/exkiizp2.

Při zavádění Bim.Pointu do praxe bylo v Nadaci třeba řešit drobné dílčí problémy. Některé stávající počítače nesplňovaly doporučené hardwarové požadavky. Jako nejsložitější se ale tradičně ukázal problém s pružností přístupu lidí. Začít využívat nový nástroj a upravit své stávající postupy je pro většinu z nás ten nejobtížnější úkol. Převedení tradiční „analagové“ dokumentace do digitální podoby vyžaduje především vymyslet a potom i dodržovat pravidla, která nastaví jasnou strukturu informací, a tím i celkový pořádek. A to není vůbec jednoduchý úkol.

Bim.Point s Nadací i nadále spolupracuje a pomáhá uživatelům s postupným převáděním stávající evidence do aplikace. A naopak, na základě poznatků a zkušeností z tohoto pilotního projektu dále vylepšuje a zdokonaluje i aplikaci Bim.Point. Pro uživatele je pak podstatné, že kromě zpracování potřebných vstupních dat (3D model objektu), investice do zavedení nástroje a měsíčního poplatku (dle velikosti objektu, ne počtu uživatelů) nejsou s provozem spojeny téměř žádné další náklady.

Videoukázku možností využití informací budovy v podobě BIM modelu v nástroji Bim.Point můžete zhlédnout na https://youtu.be/JxPzDDMUn34.

BIM postupy významně pomáhají zvýšit efektivitu řízení procesů při výstavbě i při správě budov, což je oblast, kde má naše stavebnictví stále velké rezervy. Je nezbytné mimo jiné celý proces elektronizovat a datově standardizovat. BIM je bezesporu ta správná platforma, jak toho dosáhnout. Co nejširší využívání elektronických nástrojů, jako je Bim.Point, nám tuto cestu usnadní.

PETRA VAŇKOVÁ

Ing. Petra Vaňková (*1984)
absolvovala Fakultu stavební VUT v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby. Poté pracovala v projekční kanceláři di5 architekti inženýři jako statik. V současnosti působí jako marketingová manažerka pro Bim.Point.