TZB

Variabilita zasakovacích objektů s novým akumulačním boxem Q-BB od Wavin Osma

Společnost Wavin Osma, specialista na plastové potrubní systémy, představila nový prvek svého osvědčeného systému Intesio. Jedná se o akumulační box Q-BB, který je určen k vytváření podzemních zasakovacích a retenčních objektů.
 
Dle platné legislativy je dnes každý investor povinen zasakovat dešťové vody ze zpevněných ploch. Pokud to není možné, musí použít před napojením na kanalizaci nebo recipient retenční systémy.
Akumulační box Q-BB o objemu 0,432 l a užitném objemu 0,413 l je vyroben z čistého „Virgin“ polypropylenu, který je plně recyklovatelný. Zasakovací a retenční objekty lze skládat buď pouze z boxů Q-BB, nebo je možné je kombinovat s akumulačními boxy Q-Bic, které mají stejné rozměry a navíc disponují možností revize a čištění. Tuto vlastnost akumulační box Q-BB postrádá, a hodí se proto hlavně pro stavby, u nichž není tato funkce vyžadována a kde je naopak kladen velký důraz na maximální cenovou efektivitu. Kombinace obou typů boxů je pak ideální pro stavby, u nichž je nutné zachovat technické parametry pro revizi a čistitelnost a zároveň nabídnout finančně zajímavé řešení. Revizní šachty, které jsou osazeny na zasakovacích, resp. retenčních objektech, umožňují přístup do nejnižších vrstev systému, kde může zejména docházet k sedimentaci nečištot.
 
Možné kombinace boxů
 
Nová konstrukce boxů Q-BB zaručuje vyšší statickou odolnost vůči dopravnímu zatížení, a to již při krytí 0,7 m pro nákladní dopravu. Snadná montáž boxů v požadovaném půdorysu a výšce je možná také díky váze akumulačního boxu, která činí pouhých 17,2 kg. Ochrana proti protržení geotextilie, respektive hydroizolačního souvrství, je podpořena zaoblenými hranami boxu. Z boční užší strany je možné box napojit na přítok dešťové vody do připraveného hrdla DN 160. 
Systém Intesio od společnosti Wavin Osma slouží k efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou. Jeho hlavním úkolem je zachycení, transport, filtrace, retence a zasakování dešťové vody. Využití najde především u projektů, které se zabývají odvodem vody z velkých zpevněných ploch a plochých střech.
Více informací naleznete na www.wavin-osma.cz.
podle podkladů společnosti Wavin Osma
 
Akumulační box Q-BB