Zajímavá stavba

Enterprise Office Center na Pankrácké pláni

Projekt Enterprise Office Center pochází z ateliéru Vladimíra Krátkého, který měl vytvořit nadčasovou stavbu tak, aby se stala přirozenou součástí veřejného prostoru. Její křivku rytmizují řady oken a parapetů. Enterprise je prvním kancelářským objektem v Praze, jehož okna splňují parametry kladené na pasivní budovy.

Tato administrativní budova získala certifikát BREEAM Excellent. Promyšlené technologie zaručují až 25% úsporu energií ve srovnání s podobnými objekty. Porota veletrhu realit a investičních příležitostí MIPIM 2016 zařadila tuto novou pražskou dominantu mezi TOP 100 nejlepších administrativních staveb světa – probojovala se tak do semifinále developerské a architektonické soutěže MIPIM Awards v konkurenci více než 230 projektů z celého světa. „Pro nás je Enterprise Office Center projekt snů. Až do pěti stupňů Celsia bude tato budova energeticky soběstačná, protože veškeré energie na vytápění zajistí teplo, které sama produkuje. K úsporám energií přispívá také efektivní systém venkovního stínění nebo chladicí trámy,“ uvádí Tomáš Velemínský, jednatel společnosti Erste Group Immorent ČR. V garážích jsou připraveny zásuvky pro dobíjení elektromobilů a zaměstnancům-cyklistům je k dispozici úschovna kol se sprchami a skříňkami. Prosklené atrium je spolu s kavárnou a zahradou přístupné veřejnosti a poslouží také jako galerie a kulturní prostor. 

Investor kladl důraz na design budovy a její urbanistický kontext

Enterprise Office Center

Developer: Erste Group Immorent ČR 
Autoři: Ing. arch. Vladimír Krátký, spolupráce Ing. arch. Josef Pfeifer, Ing. arch. Ivan Šmejc, Ing. arch. Matúš Sceranka  – Fabionn s.r.o, Ing. Zora Šlapánková, Ing. Marek Vávra
Dodavatel: STRABAG, a.s.
Celková plocha: 31 691 m²
Kancelářské plochy: 29 069 m² 
Environmentální aspekty budovy: certifikace BREEAM EXCELLENT 

Výjimečný projekt
Pro vytvoření prostorového a uživatelského konceptu bylo zpracováno asi 15 variant návrhu, ale ve chvíli, kdy architekt Krátký předložil projekt se zakřivením hlavní fasády, bylo jasno během chvíle. Právě tento tvar a proporce investor hledal. „Enterprise je originál, který se nedá okopírovat. Důraz na design a urbanistický kontext byl pro nás důležitý,“ říká Tomáš Velemínský.

„Návrh vznikal v několika fázích. První skici a úvahy se datují už k roku 2008, v letech 2009–2010 jsme začali projektovat vážně. Na jaře roku 2015 vypukla spolu se stavbou závěrečná fáze prováděcího projektu,“ upřesňuje architekt Krátký a dodává: „Tvar budovy vznikl dlouhým vývojem. Kouzlo konvexní křivky jsem zachytil například v jedné z ulic na pražském Novém Městě. V zásadě dům přináleží především k fenoménu ulice 5. května, nižší část dotváří prostor ulice Pikrtova. Z dálkových pohledů Enterprise vytváří přechod mezi starší zástavbou Pankráce a Nuslí a výškovým jádrem pankrácké pláně.“ 

Fasáda vyššího křídla akcentuje dynamiku uliční strany objektu křivkovými pásy parapetů, které jakoby naznačují směr pohybu na magistráleJižní fasáda

Urbanistické a dispoziční řešení
Koncepce administrativního centra vycházela především z charakteru území: respektuje stávající princip zástavby a akcentuje dominantní pozici při městské dopravní tepně. Nová budova tvoří integrální součást rozvojové oblasti, která by měla být v budoucnu napojena na dvě trasy metra. Cílem projektu je, aby se potvrdila identita místa a zároveň provázala dvě rozvojová území, na východ i na západ od pozemku. Tomu odpovídá i kompoziční schéma stavby: dvanáctipodlažní hmota kopíruje stopu ulice 5. května, sedmipodlažní křídlo podporuje uliční čáru v ulici Pikrtově, kde výškově navazuje na sousední objekt Gemini. Budovu tedy tvoří monoblok rozdělený do dvou různě vysokých křídel, s kancelářskými plochami v nadzemních podlažích. V přízemí je doplňují obchod a kantýna, garáže a technické zázemí. V suterénech jsou umístěny parkingy, strojovny a sklady, na střeše technologická zařízení a venkovní aparatury. Podzemní parkoviště s kapacitou 403 stání je samostatně přístupné rampou z ulice 5. května, kde je i hlavní zásobovací přístup do budovy. Další příjezd je z ulice Pikrtovy. Do objektu se vstupuje z ulice Na Pankráci přes nově vzniklou vnitřní ulici Gemini (tudy je přístup ze stanice Pankrác trasy C metra). Zaměstnanci procházejí třemi oddělenými komunikačními jádry s výtahy. Vnitřní dvůr architekt navrhnul jako malý park s vodní plochou. 

Půdorys budovy silně ovlivnila regulační omezení, týkající se zejména světelných podmínek sousedních bytových objektů. 

Nad prostorem vstupní haly je páteřní betonový nosník uložený na betonovou konstrukci stavby, který slouží jako nosič těles osvětlení a technologií. Kromě toho na něj byly uloženy ocelové krokve, na nichž leží zasklívací systém a vlastní zasklení.Nad prostorem vstupní haly je páteřní betonový nosník uložený na betonovou konstrukci stavby, který slouží jako nosič těles osvětlení a technologií. Kromě toho na něj byly uloženy ocelové krokve, na nichž leží zasklívací systém a vlastní zasklení.

Obvodový plášť
Fasáda vyššího křídla akcentuje dynamiku uliční strany objektu křivkovými pásy parapetů s předsazenými římsami a integrovanými kryty žaluzií, které jakoby naznačují směr pohybu na magistrále. Fasáda do Pikrtovy ulice má rovněž lehký obvodový plášť s prosklením, okna stíní horizontální venkovní žaluzie. Plné plochy byly opatřeny krytými bondovými deskami. Jednotlivá patra oddělují profily předsazených říms zakotvených do železobetonové konstrukce. Okna v rámovém hliníkovém systému Wicona jsou v kombinaci prosklených pevných formátů a plných otvíravých křídel. Svislé sloupky okenních rámů jsou kryty v pravidelném rytmu 135 cm masivním hliníkovým profilem s integrovanými vodicími lištami žaluzií. 

Pásy parapetů s předsazenými římsami a integrovanými kryty žaluziíDetail parapetu – lávky

V přízemí je rastrový fasádní systém s izolačním dvojsklem, plné plochy byly obloženy sklocementovými deskami stejně jako vstupní stěna a část suterénu vystupující nad terén a přecházející do opěrné zdi.  Venkovní sloupy v přízemí jsou z pohledového betonu. Střešní technologická zařízení byla opláštěna horizontálními kovovými lamelami. 

Koncepce administrativního centra vycházela z charakteru území, zároveň akcentuje dominantní pozici při městské dopravní tepně

Nad prostorem haly je umístěn páteřní betonový nosník uložený na betonovou konstrukci stavby, který slouží jako nosič těles osvětlení a technologií včetně dešťových žlabů pro centrální část prostoru. Kromě toho na něj byly uloženy vyspádované ocelové krokve, na nichž leží zasklívací systém a vlastní zasklení izolačním trojsklem s vysokým reflexním faktorem (AGC). 

Jižní prosklená fasáda haly je kon­struo­vána jako rastrový systém Schüco doplněný skleněnými horizontálními slunolamy. Pro zajištění optimální pohody prostředí je prostor haly opatřen vyspělými technologiemi vzduchotechniky, topení a chlazení.

-vis-
Foto: Filip Šlapal