Zajímavá stavba

Stavba nového divadla v Plzni pokračuje

Hrubá stavba divadla v Jízdecké ulici, které má ambici stát se novou dominantou Plzně, je dokončena a začíná se pracovat na fasádách budovy.

 

 

Investorem projektu je město Plzeň, které se ke stavbě divadla zavázalo v rámci projektu Evropské město kultury 2015. Nové divadlo nahradí nevyhovující budovu komorního divadla v Prokopově ulici a stane se tak po třiceti letech prvním nově postaveným divadlem v ČR.

Plně funkční bude divadlo již na začátku divadelní sezony 2014/2015.

004 plzen divadlo V 2010

„Divadlo je navrženo pro několik forem dramatického umění. Hrát se v něm bude činohra, balet, opera a opereta, která se bude střídat s muzikálem. Při přípravě architektonického návrhu jsme spolupracovali se samotnými divadelníky, aby finální podoba divadla nezaujala jenom při pohledu zvenku, ale aby v ní co nejefektivněji probíhal provoz a přípravy na inscenace,“ říká autor architektonického konceptu akad. arch. Vladimír Kružík ze společnosti Helika, a.s.

Společnost Helika, a.s. přepracovala původní ideový návrh portugalské společnosti Conteporanea, který byl investičně neakceptovatelný. V čele týmu, který se tohoto nelehkého úkolu zhostil, je akad. arch. Vladimír Kružík.

001 plzen divadlo V 2010

 

Novostavba se skládá ze dvou funkčně a stavebně propojených objektů – divadelní a provozní budovy. Nejdůležitějším aspektem stavby je její logistické řešení, aby vše fungovalo tak, jak má. Technická obsluha, herci a diváci se při představení divadla nesmí potkávat a právě to se v novém divadle nestane. Architektonický koncept propracoval vnitřní dispoziční a prostorové uspořádání. Důraz je kladen na umístění moderních jevištních technologií a také na příjemné prostředí pro návštěvníky.

Pětipodlažní provozní budova je svojí podélnou osou orientována rovnoběžně s Jízdeckou ulicí a slouží jako bariéra chránící divadelní budovu před rušnou komunikací. Bude v ní zázemí, konkrétně kanceláře, šatny uměleckých souborů a technického personálu. Obě budovy jsou propojeny společným suterénem, objemem boční stěny a můstky ve všech podlažích.

004 plzen divadlo XI 2010

Divadelní budova má dva sály – velký sál s hledištěm pro téměř 500 diváků a menší studiovou scénu pro zhruba 150 diváků. Každá z obou odlišných částí divadla charakterizuje architektonický výraz, navzájem jsou obě části vizuálně propojeny použitím shodných materiálů na jejich fasádách.

„Hlavní vstup do divadla na jižní straně budovy přitáhne pozornost díky výrazné fasádě, která tak definuje architekturu divadla jako celku. Fasáda bude měnit svůj charakter, takže se stane scénografickým objektem, jakousi plastickou reinterpretací dekorativní divadelní opony. Odděluje tak reálný život od magického světa uvnitř v budově. Bílá dekorativní stěna této pomyslné opony se v mírném úhlu naklání nad příchozího a tímto gestem ho vyzývá ke vstupu do vnitřních prostor. Nepřehlédnutelnou součástí fasády je organický dekor nepravidelně rozmístěných otvorů,“ dodává Vladimír Kružík. Za výtvarným návrhem fasády stojí sdružení čtyř výtvarníků KVADRA.
Mezi oběma budovami vznikne prostor otevírající se směrem k Palackému náměstí vytvářející divadelní náměstí, na kterém bude umístěna plastika doplňující architekturu divadla a akcentující její význam.

MDP foyer 0002l 001

Změnou projde i okolí divadla. Architektonický objem novostavby uzavře ze severozápadní strany dnes nezastavěný městský blok a ukončí tak urbanistický vývoj této části města. Středem bloku bude vedena pěší ulice spojující Palackého náměstí s prostorem Pobřežní ulice. Dnešní rušná komunikace se promění v bulvár, rozptylový prostor před vstupy do obou objektů novostavby bude rozšířen o divadelní náměstí s kavárnou a knihkupectvím. Z Pobřežní ulice budou přístupné podzemní parkovací garáže pro návštěvníky divadla.

Kateřina Kmínková

 

IMG 1010

 

IMG 1008

 

IMG 1000